Rekonstrukcja Bitwy pod Prostkami to już tradycja. Dziś tj. 1 lipca 2018 licznie zgromadzeni turyści, mieszkańcy Prostek i Ełku podziwiali inscenizację bitwy stoczonej w roku 1656 roku w pobliżu Prostek i rzeki Ełk.