Wójt Gminy Ełk Tomasz Osewski spotkał się w Olsztynie z Aleksandrem Sochą, nowo-powołanym wicewojewodą warmińsko-mazurskim.


Kim jest nowy wicewojewoda? 

Nowy, drugi wicewojewoda warmińsko-mazurski dr inż. Aleksander Socha przez większość swojego zawodowego życia był związany z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Pracował również na stanowisku adiunkta w katedrze Fizjologii i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1996-19999 kierował Biurem Nauki i Współpracy z Zagranicą byłej ART. Z chwilą utworzenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został jego dyrektorem administracyjnym, a następnie pełnił funkcję kanclerza Uczelni.

W Urzędzie Wojewódzkim drugi wicewojewoda Aleksander Socha będzie nadzorował wydziały zajmujące się zdrowiem, rolnictwem i ochroną środowiska.

Spotkanie wójta Gminy Ełk z wicewojewodą 

W zeszłym tygodniu, z nowym wicewojewodą spotkał się wójt Gminy Ełk - Tomasz Osewski. Podczas tego spotkania, wójt pogratulował dotychczasowemu kanclerzowi UWM i przedstawił plany na przyszłość. "Zależy mi na działaniach, które będą służyły wzmacnianiu wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego." - powiedział w rozmowie Aleksander Socha.