Prezydent Ełku przyznał 13 stypendiów artystycznych osobom reprezentującym następujące dziedziny: taniec, muzykę, sztuki plastyczne i śpiew. Łączna wartość przyznanych stypendiów na rok 2020 to 48 tys. zł.


Stypendium przeznaczone jest dla osób szczególnie utalentowanych, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, zamieszkujących lub działających na terenie naszego miasta. Stanowi ono wyraz uznania dla osiągnięć kandydata, jest także formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

Dzisiaj (13 lutego) w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów artystycznych na rok 2020. O przyznanie stypendiów artystycznych wnioskowało 21 osób. Po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły, która oceniała wnioski, prezydent Ełku wybrał 13 osób. Łączna wartość przyznanych stypendiów to kwota 48 tys. zł.

Stypendyści w 2020 roku:

Taniec 

Cezary Chudziński, Magdalena Zawadzka, Natalia Cebeterewicz, Konrad Szymanowski, Jakub Chudziński (cała piątka reprezentująca UKTS „Dwójka” Ełk)

Śpiew  
Małgorzata Natalia Trojanowska, Rafał Sulima, Milena Katarzyna Święcicka, Aleksandra Milko

Muzyka 
Katarzyna Marta Szkatuła, Gabriela Zadroga, Aleksandra Joanna Słyż

Sztuki plastyczne 
Ewa KarolskaW ciągu 8 lat przyznano łącznie 81 stypendiów. Łączna wartość przyznanych stypendiów artystycznych w latach 2013-2020 to kwota 320 tysięcy złotych.