Ruszył nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce dla uczniów uczących się w szkołach prowadzonych przez Miasto Ełk, a także stypendium szkolne (socjalne).