W Gminie Ełk rusza kolejna inwestycja drogowa. Będzie to realizacja zadania zatytułowanego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom – Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy”. Inwestycja w Sajzach dotyczy nie tylko samej nawierzchni. Zaplanowano także budowę kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi.


"To kolejna przebudowa infrastruktury drogowej, którą zrealizują wspólnie dwa samorządy, czyli Gmina Ełk z Powiatem Ełckim" informuje Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. Wartość tej inwestycji to około 3,5 mln złotych.
"Pieniądze na nową drogę będą pochodzić nie tylko z budżetów Gminy Ełk i Powiatu Ełckiego" dodaje Marek Chojnowski, Starosta Ełcki. Udało nam się pozyskać także środki zewnętrzne. Inwestycja zostanie sfinansowana w wysokości do 50% wartości robót ze środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

W przetargu wyłoniono wykonawcę robót inwestycyjnych, z którym podpisano już stosowną umowę. Zadanie zrealizuje Zakład Usługowo-Transportowo-Handlowy Bogusław Wisowaty z Ełku.
"Zakończenie przebudowy drogi zaplanowaliśmy na wrzesień i myślę, że terminu dotrzymamy, a przy sprzyjających warunkach może uda nam się nową drogę udostępnić zmotoryzowanym wcześniej" mówi Bogusław Wisowaty.

W sumie remontu doczeka się około 2,2 km drogi. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano poszerzenie istniejącej jezdni i wykonanie nowej nawierzchni o szerokości 5,50 m. Zadanie przewiduje także przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i zjazdów na posesje, budowę chodników i utwardzonych poboczy. Na długości blisko 2 kilometrów powstanie także nowe oświetlenie uliczne.
"W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego zostaną wybudowane cztery zatoki autobusowe, zamontowane bariery ochronne stalowe, wymienione oznakowanie pionowe i wyznaczone oznakowaniem poziomym przejścia dla pieszych, które dodatkowo zostaną doświetlone specjalistycznymi latarniami" dodaje Jan Wielgat, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Teren został już przekazany wykonawcy. W związku z przebudową drogi z utrudnieniami będą musieli liczyć się zmotoryzowani mieszkańcy i turyści.
"Prosimy kierowców o cierpliwość" mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. "Będzie teraz trochę utrudnień, objazdów, małych i większych problemów. Przepraszamy za te utrudnienia, ale dzięki tym pracom zyskamy piękną, nową drogę, z której będzie można bezpiecznie korzystać przez kolejne lata" dodaje Wójt.