Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku wznowi działalność 7 maja. Natomiast otwarcie Muzeum Historycznego planowane jest na dzień 18 maja. Wszystko z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.