Cezary Winkler został nowym naczelnikiem Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku. Wczoraj rozpoczął pracę w ratuszu. Dotychczasowy naczelnik wydziału Andrzej Semeńczuk przeszedł na emeryturę po blisko 25 latach nieprzerwanej służby w Urzędzie, a wcześniej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ełku.


W otwartym naborze ogłoszonym przez prezydenta Ełku na naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego zgłosiło się 6 kandydatów z tego 4 spełniło kryteria i wzięło udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Wybrany został Cezary Winkler, który spełnił wszystkie wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, niezbędne do wykonywania pracy na tym stanowisku.

Cezary Winkler jest inżynierem inżynierii środowiska. Posiada wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania i marketingu w tym zarządzania finansami przedsiębiorstw. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku zarządzanie nieruchomościami. Ponadto uzyskał licencję zawodową wydaną przez Ministra Infrastruktury z zakresu zarządzania nieruchomościami. Nowy naczelnik posiada szerokie doświadczenie zawodowe, w szczególności związane z mieszkalnictwem komunalnym oraz zarządzaniem nieruchomościami. Przez 15 lat pracował w ełckim „Administratorze” jako zarządca nieruchomości, a wcześniej w banku i biznesie.

Pan Cezary zastąpił dotychczasowego naczelnika Andrzeja Semeńczuka, który przeszedł na emeryturę po prawie 25 latach pracy w Urzędzie Miasta. Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego jest odpowiedzialny m.in. za zadania z zakresu usług komunalnych, mieszkalnictwa komunalnego, dróg miejskich, komunikacji miejskiej oraz organizacji ruchu drogowego, czy ochrony środowiska i zagospodarowania zieleni oraz infrastruktury miejskiej.