To już kolejny, trzeci odcinek "Wiadomości Miejskich" w bieżącym 2018 roku. Obejrzyj i dowiedz się wszystkiego na temat aktualnych oraz planowanych inwestycji i wydarzeń w naszym mieście.


W programie znalazły się informacje dotyczące m.in. o przyznaniu przez Prezydenta Ełku 9 dotacji sportowych na rozwój ełckich klubów oraz ich zawodników, na łączną kwotę 87 tys. zł, sesji Młodzieżowej Rady Miasta, która odbyła się 6 marca w ełckim ratuszu, nowym kierunku studiów - bezpieczeństwo wewnętrzne, na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku, a także o łatwiejszym dostępie do kancelarii Urzędu Miasta Ełku, która została przeniesiona do przyziemia – niski parter, pokój 02. Rozwiązanie to ułatwi dostęp mieszkańcom do kancelarii, szczególnie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz rodzicom z małymi dziećmi. W programie zapowiedzi i zaproszenia do udziału w najciekawszych wydarzeniach miejskich.

Program informacyjny „Wiadomości miejskie" powstaje przy współpracy z Urzędem Miasta Ełku.