Prace związane z odmuleniem i oczyszczeniem „bajorka” na os. Północ II (etap I) mogą rozpocząć się już jesienią. W budżecie miasta na ten cel zostały już zarezerwowane środki finansowe. W kolejnych etapach zagospodarowany zostanie teren wokół zbiornika. Mieszkańcy będą mogli korzystać z alejki spacerowej oraz stref dla dzieci, młodzieży i seniorów. Jest to inwestycja, o którą zabiegali mieszkańcy oraz radni.


Prace wokół „bajorka” na osiedlu Północ II będą przebiegały w trzech etapach. W pierwszym przeprowadzone zostanie odmulenie zbiornika oraz ukształtowanie linii brzegowej wraz z jej wzmocnieniem. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg, a po jego pozytywnym rozstrzygnięciu prace będą mogły rozpocząć się już jesienią. W budżecie miasta na ten cel już zostały zarezerwowane środki finansowe.

W drugim etapie prac planowana jest odnowa alejki wokół „bajorka”, a także montaż nowego oświetlenia LED i ławeczek. W trzecim etapie natomiast  ma zostać zagospodarowana strefa dla dzieci i młodzieży (plac zabaw) oraz strefa seniora. O tę inwestycję zabiegali mieszkańcy osiedla Północ II oraz radni.

Więcej: Rozstrzygnięto przetarg na „Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziorka na osiedlu Północ II”. Koszt projektu opiewa na kwote ponad 47 tys. zł.