Podczas pierwszej sesji nowej Rady Miasta Ełku odbyło się ślubowanie radnych kadencji samorządowej 2024 – 2029. Ślubowanie złożył dziś także Tomasz Andrukiewicz, który po raz piąty objął urząd Prezydenta Miasta Ełku. W trakcie sesji wybrano również przewodniczącego RME, którym został Michał Tyszkiewicz. Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Wiloch, Andrzej Orzechowski oraz Rafał Karaś.