Wielki sukces Domniki Krassowskiej z Ełku. Wokalistka wzięła udział w przesłuchaniach do The Voice of Poland, gdzie zdobyła akceptację wszystkich członków jury i dostała się do zespołu prowadzonego przez legendę TSA.