W procesie profesjonalnej obróbki metali kluczowe miejsce zajmuje czyszczenie metodą piaskowania. To zabieg wprost inspirowany naturą — tak, jak niesiony wiatrem piasek może szlifować nadmorskie klify, tak, przy zastosowaniu odpowiedniego narzędzia, może także… pomóc w czyszczeniu materiałów przed ich malowaniem. Na czym polega piaskowanie i dlaczego jest tak skuteczne?