W ramach IV edycji programu grantowego „WzMOCnij swoje otoczenie”, realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, na Dolnym Śląsku, na terenie 17 gmin powstaną 23 projekty dotyczące m.in. rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej, edukacji czy bezpieczeństwa. Granty przyznane w tej edycji programu województwu dolnośląskiemu mają łączną wartość ponad 450 tys. zł.