Od 1 stycznia 2020 roku Gmina Ełk realizować będzie program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki. Mieszkańcy Gminy Ełk będą mogli składać dokumenty od 1 do 10 każdego miesiąca w budynku Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 28A, II piętro – pokój 23.


Warunki jakie należy łącznie spełnić, aby uzyskać pomoc:

  1. Zameldowanie na pobyt stały oraz zamieszkanie na terenie Gminy Ełk.
  2. Ukończony wiek 65 lat w dniu składania wniosku.
  3. Być emerytem lub rencistą.
  4. Wydatek poniesiony na leki w kwocie min. 50 zł.
  5. Kserokopia recepty/recept -z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – wystawionej przez lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę.
  6. Kserokopia faktury za zakupione leki- z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  7. Spełniać kryterium dochodowe wynikające z uchwały Rady Gminy Ełk Nr XV/91/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Aby przystąpić do programu należy wypełnić odpowiedni wniosek: LINK DO POBRANIA 

Obowiązek informacyjny realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku w związku ze złożeniem wniosku o zmniejszenie wydatków poniesionych na leki - dostępny tutaj 

W związku z ujednoliceniem systemu świadczonych usług i wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 roku Programu 50 plus, czyli programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Gmina Ełk czasowo zawiesza działalność gminnej przychodni zdrowia. Przepraszamy za chwilowe utrudnienia w dostępie do świadczeń zdrowotnych.