Skończyła się era papierowych zwolnień lekarskich. Od 1 grudnia 2018 będą one wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Już teraz do ZUS w województwie warmińsko-mazurskim e-zwolnienia stanowią 55% wszystkich zwolnień lekarskich, gdzie w styczniu 2018 roku stanowiło tylko 6%. Jest to rozwiązanie korzystne dla chorych.


Anna Ilukiewicz rzeczniczka warmińsko-mazurskiego ZUS powiedziała, że teraz zwolnienie pacjenta natychmiast po wystawieniu przez lekarza zostanie przekazane elektronicznie do pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dla pacjenta będzie to komfortowa sytuacja, bo nie będzie musiał martwić się o dostarczenie druku do pracodawcy w ciągu siedem dni, pod groźbą obniżenia zasiłku, w razie niedotrzymania tego terminu. Teraz, po wprowadzeniu obligatoryjnych e-ZLA, przepis dotyczący obniżenia zasiłku z powodu nieprzekazania zwolnienia pracodawcy w terminie przestanie obowiązywać.

Wprawdzie elektroniczne zwolnienia można wystawiać już od 1 stycznia 2016 r. ale dotychczas nie wzbudzały one specjalnego entuzjazmu wśród lekarzy. Jak powiedziała rzecznik „lekarze są przeszkoleni, ale większość lekarzy czeka na tzw. godz. zero". Teraz stają się obowiązkowe. W województwie warmińsko-mazurskim e-zwolnienia stanowią 55% wszystkich zwolnień lekarskich, gdzie w styczniu 2018 roku stanowiło tylko 6%. Z każdym tygodniem procent zwolnień wystawionych elektronicznie rośnie.

Żeby pracodawca mógł odebrać zwolnienie lekarskie natychmiast po tym, jak zostanie ono wystawione, musi mieć konto płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Taki obowiązek mają wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają w sowiej firmie powyżej pięciu pracowników. Pracodawca, który zatrudnia mniej niż pięciu pracowników i nie ma konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, to pracownik będzie musiał w takim wypadku dostarczyć dla pracodawcy dokument e-ZAL, który otrzyma od lekarza, ale również w tym wypadku przepis dotyczący obniżenia zasiłku z powodu nieprzekazania zwolnienia pracodawcy w terminie przestanie obowiązywać.

Jeżeli pracownik choruje i jednocześnie zakończył pracę, a więc pobiera zasiłek po ustaniu zatrudnienia, musi złożyć do ZUS wniosek o wypłatę zasiłku. Sam elektroniczny wpływ zwolnienia do ZUS to za mało, by otrzymać świadczenie. Taki wniosek należy złożyć na formularzu ZAS-53. To również można zrobić elektronicznie na PUE ZUS i nie trzeba mieć w tym celu podpisu elektronicznego. Tak samo powinny postąpić osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, ich pracownicy i współpracownicy, a także duchowni i pracownicy podlegający polskim przepisom ubezpieczeniowym, ale pracujący dla zagranicznego pracodawcy, z siedzibą za granicą.