Miasto Ełk otrzymało dotację w wysokości 98 tys. zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem COVID – 19. Środki finansowe przeznaczone zostaną na doposażenie w sprzęt niezbędny do utworzenia laboratorium w Miejskim Szpitalu "Pro – Medica".Miasto Ełk otrzymało dotację celową od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 98 tys. zł. Środki posłużą na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.
Dotacja wykorzystana zostanie na doposażenie laboratorium COVID – 19 w Szpitalu "Pro – Medica" w Ełku, które funkcjonuje od 4 listopada 2020 r. W ramach dotacji zaplanowano zakup:
  • komór laminarnych (2 szt.)
  • lamp bakteriobójczych (2 szt.)
  • lodówki (2 szt.)
  • zamrażarki (1szt.)


Od 5 listopada 2020 r. do odwołania na terenie szpitala uruchomiony został oddział dla chorych z COVID-19

Zgodnie z informacją szpitala Pro-Medica oddział dla osób chorych z COVID-19 będzie funkcjonował w miejscu dotychczasowego Oddziału Gruźlicy, Chorób Płuc i Chemioterapii. Natomiast leczenie najpilniejszych przypadków schorzeń układu oddechowego, nie związanych z infekcją SARS-CoV-2 dla mieszkańców naszego powiatu będzie realizowane w ramach oddziału wewnętrznego.

Oddział dla osób chorych z COVID-19 w ełckim szpitalu został uruchomiony na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.