Miasto Ełk otrzymało dotację w wysokości 98 tys. zł na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem COVID – 19. Środki finansowe przeznaczone zostaną na doposażenie w sprzęt niezbędny do utworzenia laboratorium w Miejskim Szpitalu "Pro – Medica".