Niejednokrotnie pacjenci, którzy zgłaszają się na izbę przyjęć, są po prostu zbywani. Jeśli pacjent jest ciężko chory, może to skończyć się tragicznie. W związku z tym, od 1 października, tego roku, nadchodzą duże zmiany na SOR-ach. Największe oddziały szpitalne mają wprowadzić obowiązkowy system segregacji pacjentów, czyli tak zwany triaż.