W związku z narastającymi przypadkami zarażeń nowym koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Sanitarna wystosowała apel do osób, które przebywały w krajach, w których zostały zdiagnozowane osoby zarażone wirusem.


Warmińsko-Mazurski Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że każda osoba powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną w swoim powiecie, jeśli była w krajach objętych zakażeniem nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dni (Chiny, Korea Południowa, Północne Włochy, Iran, Japonia, Tajlandia, Wietnam, Singapur, Tajwan) i po powrocie zaobserwowała u siebie następujące objawy:

- wysoka gorączka,

- kaszel,

- duszności,

- ból mięśni,

- mocno pogorszone samopoczucie.Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, że ze względu na szerzenie się wirusa w populacji Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Iranu, Korei Południowej, Włoch, Tajwanu, Tajlandii oraz Singapuru. Polskie linie lotnicze LOT zawiesiły również do odwołania loty do Chin. Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową, nie można wykluczyć przeniesienia zakażenia drogą fekalno-oralną. Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, że koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać, że niezbędne jest przestrzeganie zasad higieny, w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości  podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. 

Przypominamy, do tej pory w Polsce nie zdiagnozowano osoby zarażonej koronowirusem SARS-CoV-2 

Kontakt do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku

PSSE Ełk ul. Toruńska 6A/1;
19 - 300 Ełk
Numer telefonu: +87 621-77-51