W ramach budowy Rail Baltica, wykonawca robót poinformował o czasowym zamknięciu przejazdu kolejowego oraz wlotu na rondo od ul. Łukasiewicza. W celu ograniczenia utrudnień w ruchu, roboty rozdzielono na dwa etapy. Przejazd kolejowy będzie zamknięty od 3 do 20 czerwca.