Mieszkaniec powiatu węgorzewskiego planował przemycić ponad 4 tys. sztuk papierosów. Chcąc by funkcjonariusze KAS z przejścia w Gołdapi odstąpili od kontroli zaproponował im łapówkę.


Mężczyzna do odprawy celnej przyjechał na przejście graniczne w Gołdapi wieczorem 31 stycznia samochodem Volkswagen Golf. Jego pojazd skierowano do budynku kontroli szczegółowej. Tam podróżny zaproponował funkcjonariuszom celno-skarbowym by go nie sprawdzali a w zamian za to da im pieniądze.

Funkcjonariusze łapówki nie przyjęli a o zdarzeniu bezzwłocznie powiadomili przełożonych oraz funkcjonariuszy Biura Inspekcji Wewnętrznej. Ci pojawili się na przejściu i zatrzymali mężczyznę. Jak się potem okazało w zbiorniku Golfa ukryte było 4200 sztuk papierosów.

W dniu 2 lutego 2019 r. Prokurator Rejonowy w Olecku przedstawił przemytnikowi zarzut popełnienia przestępstwa z art. 229 § 1 kk. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśniania. Wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Dalsze prowadzenie śledztwa prokuratura powierzyła Warmińsko-Mazurskiemu Wydziałowi Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów.