150 osób przekroczyło bramę braniewskiej jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej, aby rozpocząć szkolenie wojskowe. Po jego zakończeniu rozpoczną oni służbę w 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.