Działania profilaktyczne są ważną częścią policyjnej służby. Spotkamy się także z najmłodszymi mieszkańcami, by uwrażliwiać ich na niebezpieczne sytuacje i kształtować zgodne z prawem zachowania. Chcemy też pokazać trochę, jak wygląda codzienna policyjna służba. Z wizytą do ełckiej komendy wpadły dziś przedszkolaki ze „Słoneczka”.