Wolność Ełk – tak nazywać się będzie teraz ełcki oddział partii Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. Miesiąc temu na konwencie partii, który odbył się w Warszawie przegłosowano zmianę nazwy.