W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem oraz wprowadzeniem stanu epidemicznego nasz kraj zastygł. Część firm musiała zawiesić działalność, lokale gastronomiczne zostały zamknięte, a wielu pracowników jest niepewnych jutra. Lokalni politycy chcą cięć, wypłaty dywidend ze spółek miejskich oraz rezygnacji z niektórych inwestycji na rzecz walki ze skutkami szalejącej pandemii.


Radni klubu Koalicji Obywatelskiej - Lewica wystosowali odezwę do Prezydenta Miasta Ełk - Tomasza Andrukiewicza. Rajcy wyszli z wnioskiem o wsparcie lokalnych przedsiębiorców oraz szpitalu Pro Medica. W swoim liście radni przedstawiają pomysły na to jak zaoszczędzić pieniądze, które to zostałby przekazane na walkę z koronawirusem oraz ekonomicznymi skutkami epidemii. Dzięki środkom pozyskanym poprzez zaproponowane rozwiązania, miasto miałoby wprowadzić program ulg dla najemców lokali komunalnych, obniżone miałby zostać podatki od nieruchomości. 


Pełny list Radnych KO-L do prezydenta Tomasza Andrukiewicza 


Klub Radnych Rady Miasta Ełk                                                                                                Ełk, dnia 2020-03-23

Koalicja Obywatelska – Lewica

 

                                                                                                                              Pan Tomasz Andrukiewicz

                                                                                                                              Prezydent Miasta Ełk

 

Szanowny Panie Prezydencie !!!

 

My, radni Klubu Koalicja Obywatelska – Lewica zwracamy się do Pana z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań związanych ze wsparciem lokalnego biznesu oraz szpitala Pro Medica. Poniżej przedstawiamy Panu nasze wnioski. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na początku stanu epidemii w naszym mieście i kraju. W związku z tym nasze propozycje mają charakter ogólny bez określenia konkretnych kwot.

 

 1.       Przekazanie do budżetu miasta, w formie dywidendy, całego zysku netto spółek miejskich za miniony rok. W szczególności dotyczy to PWiK oraz PEC.
 2.        Rezygnacja z realizacji inwestycji, na które nie podpisano jeszcze umów oraz jest wysoki wkład własny miasta. Najlepszym przykładem jest budowa lodowiska (2.370.000,00 zł z budżetu miasta).
 3.        Ograniczenie wydatków miasta na promocję. W szczególności: zakup gadżetów reklamowych, reklama we wszystkich mediach, produkcja filmów promocyjnych, rezygnacja z płatnych audycji w Radio 5, itp.
 4.        Przeznaczenie rezerw budżetowych (szczególnie rezerwy ogólnej) na działania wspierające lokalną przedsiębiorczość, usuwanie skutków epidemii oraz wsparcie Pro Medica w walce z koronawirusem.
 5.        Maksymalna pomoc przedsiębiorcom ełckim przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju decyzji i opinii. Skrócenie czasu oczekiwania na dokumenty do 1 tygodnia.
 6.        Zwrócenie się do instytucji unijnych z wnioskiem o przedłużenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE. W szczególności projektów, gdzie wskaźnikiem jest   utworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub miejsc pracy.
 7.        Ponowne przeanalizowanie oraz ograniczenie kosztów imprez planowanych w 2020 r. w miejskich jednostkach organizacyjnych.
 8.        Wykorzystanie nowoczesnych technologii wydruku 3D z Parku Naukowo Technologicznego do wsparcia kadry medycznej szpitala Pro Medica (np. druk sprzętu ochraniającego).
 9.        Nawiązanie współpracy z ełckimi przedsiębiorcami w celu produkcji wyposażenia ochronnego dla służby zdrowia.
 10.    Zwiększenie działań PUK przy dezynfekcji miasta.
 11.    Zwiększenie częstotliwości informowania radnych o stanie miasta (zachorowania i kwarantanna) i nowych zagrożeniach  oraz o podejmowanych przez Pana działaniach.

Nikt z nas nie potrafi określić jakie będą skutki społeczne i gospodarcze obecnej sytuacji i jak długo będzie ona trwała, dlatego już dziś wnosimy o rozpoczęcie analiz i przygotowań do wdrożenia programu pomocy ełckim przedsiębiorcom. Środki pozyskane w wyniku zaproponowanych przez nas działań, chcemy przeznaczyć na program ulg dla najemców lokali komunalnych i obniżki w podatku od nieruchomości przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą (szczegóły do opracowania). Równocześnie, nasz klub KO-L deklaruje pełną współpracę ze sztabem kryzysowym w rozwiązywaniu obecnych jak i nadchodzących problemów. Bądźmy ponad podziałami. Wspólnymi silami będziemy chronić nasz region a w szczególności  społeczność lokalną.

Adam Dobkowski, Dariusz Dracewicz, Ireneusz Dzienisiewicz, Hubert Górski, Idzi Podwojski, Włodzimierz Szelążek, Krzysztof Wiloch, Anna Wojciechowska.