Wkrótce rozpoczną się prace budowlane drogi ekspresowej Via Baltica na ok. 20 kilometrowym odcinku: od Ełk Pd. (okolice Zdunek) do Wysokich. Powstanie tu 30 obiektów budowlanych: wiaduktów, mostów i przejść dla zwierząt. Via Baltica, za pośrednictwem zaprojektowanego wlotu będzie bezpośrednio łączyła się także z ełcką obwodnicą. Łączny koszt wszystkich prac to 685 mln zł. O tę inwestycję ełcki samorząd rozpoczął walkę 13 lat temu.


Via Baltica skomunikuje Ełk z dużymi miastami oraz znacząco skróci czas podróży  m.in. do Warszawy i na Litwę. Z inwestycji skorzystają zarówno przedsiębiorcy, którzy już prowadzą biznes w Ełku, inwestorzy, którzy dopiero zainwestują u nas swój kapitał, a także mieszkańcy.

Wojewoda warmińsko – mazurski 23 września b.r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 20 kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S61, tj. Via Baltica od węzła Ełk Południe do miejscowości Wysokie. Plany budowy drogi ekspresowej Via Baltica przewidują także wlot do długości 3,42 km, który będzie łączył się bezpośrednio z ełcką obwodnicą. Od rozpoczęcia prac wykonawca ma 29 miesięcy na ich zakończenie, z przerwami w okresach zimowych (15 grudnia – 15 marca).

Budowa drogi ekspresowej S61 – Via Baltica odbywa się na odcinku od drogi S-8 (Ostrów Mazowiecka) przez Łomżę – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki aż do Budziska (gr. państwa). Umowy na budowę odcinka Via Baltica na odcinku Szczuczyn – Ełk – Raczki została podpisana przez GDDKiA w Ełku w sierpniu 2018 r.


Ełcki samorząd wspólnie z parlamentarzystami oraz innymi samorządami zabiegali o tę inwestycję od 2007 roku. Wówczas działania skupiały się na ustaleniu przebiegu trasy ekspresowej nr 61 Via Baltica z Warszawy przez Łomżę, Ełk, Suwałki. W drugiej połowie 2007 roku została podjęta również uchwała XIII/131/07 Rady Miasta Ełku w sprawie wyrażenia stanowiska przebiegu drogi ekspresowej „Via Baltica”.

Rok później, z inicjatywy prezydenta miasta Tomasza Andrukiewicza odbyło się spotkanie w Ełku. Uczestniczyli w nim m.in. parlamentarzyści – posłowie, senatorowie, europoseł Krzysztof Hołowczyc oraz przedstawiciele samorządów naszego województwa. Podpisano wówczas list intencyjny w sprawie przebiegu korytarzy przez region Warmii i Mazur. Od tego czasu rozpoczęły się intensywne starania i lobbowanie na rzecz poprawy infrastruktury komunikacyjnej w naszym regionie. W październiku 2009 r. Rada Ministrów przyjęła akt prawny, który zakładał przebieg Via Baltica przez Łomżę, Ełk, Suwałki, tj. m.in. zgodnie z opiniami i wnioskami płynącymi z samorządów i parlamentarzystów naszego regionu.

 

Fragment stanowiska (listu intencyjnego) przyjętego dnia 11 lutego 2008 r. w Ełku:

Mając na uwadze wyrównanie dysproporcji społeczno-gospodarczych, jakie daje przeprowadzenie przez obszar Mazur dwóch tras komunikacyjnych: drogi ekspresowej S61 –„Via Baltica” oraz szlaku kolejowego “Rail Baltica” - My, zebrani na konferencji w Ełku Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów Województwa Warmińsko-Mazurskiego apelujemy o:

1. Uwzględnienie w planach budowy tzw. Pan-Europejskiego Korytarza Transportowego drogi ekspresowej S61 - “Via Baltica” w wariancie trasy przebiegającej wschodnią częścią województwa warmińsko-mazurskiego tj. przez Ełk - Kalinowo - Cimochy - Suwałki - Budzisko, w oparciu o eksperckie analizy i opracowania.

2. Przyjęcie w ramach modernizacji międzynarodowych połączeń kolejowych trasy “Rail Baltica” w wariancie przebiegającym istniejącym szlakiem komunikacyjnym Białystok - Ełk - Olecko (z rozgałęzieniem na Gołdap) - Suwałki - Trakiszki.


Do koordynowania wszelkich działań mających na celu realizację obu przedsięwzięć oraz opracowanie harmonogramu postępowania upoważnieni zostali wówczas: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Orzechowski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas i Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Stanowisko to zostało przedłożone Prezesowi Rady Ministrów, Ministrom odpowiedzialnym za infrastrukturę i środowisko, Posłom i Senatorom oraz samorządom regionalnym i lokalnym w celu podkreślenia naszego jednolitego stanowiska i podjęcia działań realizujących wskazane oczekiwania