Ełk ma dodatni przyrost naturalny. W 2016 r. było o 550 urodzeń więcej niż zgonów. W 2016 roku sporządzono aż 1292 akty urodzenia, o 243 więcej niż w roku 2013. Natomiast współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,74.

W Ełku na przestrzeni lat zwiększa się ilość mieszkańców. Dla porównania w latach:
- 2013 (31 grudnia) - 59 790  (mężczyźni - 28 802, kobiety - 30 988)
- 2016 (30 czerwca) - 60 621 (mężczyźni - 29194, kobiety - 31 427)

Od czasu zakończenia II Wojny Światowej praktycznie każdy nowy rok przynosi nam dodatni przyrost naturalny z wyjątkiem roku 1992 (spadek o 20 osób) oraz 2002, gdzie liczba ludności spadła aż o 1349.

W tym roku również przyrost był dodatni, co można zobaczyć w poniższej tabeli.

Wykres liczby ludności miasta Ełku w XX i XXI wieku: