Planowo w Ełku miał powstać 44 batalion lekkiej piechoty. Wiadomo już, że będzie to "tylko" kompania saperów licząca ponad 80 żołnierzy.