Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP st. Marek Markowski. W uroczystej zbiórce udział wzięli: Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st.