Przyszli studenci w Ełku mają do wyboru kilka wyższych uczelni. Oprócz Wyższego Seminarium Duchownego są to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie filia w Ełku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ełku oraz Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku (Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy). Łącznie na ełckich uczelniach naukę podejmuje ponad 850 studentów.


1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie filia w Ełku
W tym roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie filia w Ełku powstał nowy kierunek studiów - bezpieczeństwo wewnętrzne. Oprócz bezpieczeństwa do wyboru studentów są również studia z administracji oraz geodezji i kartografii.

Aktualnie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie filia w Ełku dostępne są trzy kierunki kształcenia:

1. Administracja (licencjackie, 6 semestrów)
2. Geodezja i kartografia (inżynierskie, 7 semestrów)
3. Bezpieczeństwo wewnętrzne (licencjackie, 6 semestrów)

Obecnie w październiku naukę na nowym kierunku (bezpieczeństwo wewnętrzne) podjęło 70 osób.

W sumie na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie filia w Ełku kształci prawie 200 studentów.

W przyszłym roku planowane jest utworzenie kierunków:

1. Pedagogiki wczesnej edukacji
2. Pielęgniarstwa
3. Administracji (studia drugiego stopnia – magisterskie)


2. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Ełku

Obecnie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Ełku studiuje prawie 400 studentów i słuchaczy.

W ramach edukacji realizowane są następujące kierunki:

1) Zarządzanie, studia I stopnia, specjalności:
- Zarządzanie finansami i rachunkowość
- Zarządzanie kadrami i płace
- Marketing i zarządzanie sprzedażą
- Zarządzanie logistyką
- Zarządzanie lokalne i administracja

2) Budownictwo, studia I stopnia inżynierskie (specjalność: budownictwo ogólne)

3) Studia podyplomowe, kierunki:
- Audyt, kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
- Kadry i płace
- Ochrona danych osobowych
- Rachunkowość finansowa i podatki
- Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
- Zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami coachingu
- Administracja publiczna


3. Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku (Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy)

Liczba studentów Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku to około 220 (w tym na I rok zostało przyjętych 70 osób).

Kierunki: pedagogika, turystyka i rekreacja oraz ekonomia (dwa ostatnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość).

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych to 280 osób na 17 kierunkach (w tym 10 uruchomionych od tego roku akademickiego).

Planowane jest uruchomienie kolejnego kierunku i złożenie wnioski do MNiSW po konsultacjach z przedsiębiorcami.