Dzisiaj (6 grudnia) o godz. 13:00 na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku odbyła się kontynuacja pierwszej sesji VI kadencji Rady Powiatu, na której w dniu 22 listopada ogłoszono przerwę.


Po dwóch tygodniach przerwy na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku odbyła się kontynuacja pierwszej sesji VI kadencji Rady Powiatu, podczas której odbyły się wybory nowego starosty.

Jak już pisaliśmy we wcześniejszym artykule, to w dniu 22 listopada senior I Sesji Rady Powiatu Ełckiego, którą była Anna Kossakowska ogłosiła dwutygodniową przerwę w obradach.
Podczas pierwszej Sesji Rady Powiatu Ełckiego, nie wybrano nowego starosty. Jak powiedziała Anna Kossakowska - "Zgodnie z § 31 ust. 7 statutu ełckiego ogłaszam przerwę do 6 grudnia 2018 roku do godz. 13:00".(§ 31 punkt 7. Przewodniczący rady może ogłosić przerwę w sesji z własnej inicjatywy bez potrzeby głosowania).

Przewodniczący rady powiatu
Przewodniczącym rady powiatu został wybrany Andrzej Wiszowaty (Dobro Wspólne), a wiceprzewodniczącymi zostali Karol Robert Marchel (Dobro Wspólne) oraz Wioletta Paczkowska (Koalicja Obywatelska).

Nowy starosta powiatu
Nowym starostą Powiatu Ełckiego został ponownie Marek Chojnowski, który pełnił dotychczas to stanowisko. Na osobę Pana Marka Chojnowskiego w tajnym głosowaniu oddało głos 15 radnych, przeciw było 6. 
Jak mówi Chojnowski „zadań jest jak zwykle dużo, bo jest to organizm żywy, który pracuje, który się rozwija. Zadania są ogromne, jeśli chodzi o edukacje. Jest to kwestia pracy dla nauczycieli, którzy tracą pracę w mieście, ale zyskają w powiecie”.
Wicestarostą został Robert Stanisław Dawidowski (Koalicja Obywatelska), który został wybrany jednogłośnie. Społecznymi członkami zarządu powiatu ełckiego zostali Krzysztof Bronowski (KO), Leszek Marek Sobczak (KO) oraz etatowym członkiem zarządu Bożenna Puławska (DW). Pis pomimo wprowadzenia do rady 6 członków został bez stanowisk.

Głosowanie dotyczące diet oraz podróży służbowych radnych 
Przewodniczący Rady Powiatu oraz nieetatowi członkowie zarządu będą otrzymywać 2200 zł na m-c
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Przewodniczący Komisji Rady Powiatu - 2000 zł m-c
Wiceprzewodniczący Komisji Rady Powiatu - 1800 zł m-c
Sekretarz Komisji Rady Powiatu - 2000 zł 
Pozostali radni zarabiać będą 1400 zł 
*kwoty netto

Wg. projektu uchwały: za każdą nieobecność w danym miesiącu kalendarzowym na posiedzeniu któregokolwiek z podmiotów samorządowych powiatu wymienionych w paragrafie 1, w którym radny powinien uczestniczyć potrąca się 10% stawki diety. Radnemu potracą się 25% jeśli zdeklarował się tylko na 1 komisji Rady Powiatu. 

Zarobki Starosty Ełckiego ustalone w drodze uchwały przez Radę Powiatu
W głosowaniu imiennym za ustaleniem wynagrodzenia było 15 radnych DW oraz KO. Przeciw 6 radnych Pis.  
Wynagrodzenie zasadnicze - 4800 zł 
Dodatek funkcyjny - 2100 zł 
Dodatek specjalny
W wysokości 40% (łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) - 2760 zł 
Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego - 960 zł 
*kwoty brutto

Za obniżeniem dodatku specjalnego z 40 na 20% radni Pis oraz dwóch radnych z Dobra Wspólnego
Odbyło się również głosowanie w sprawie obniżenia dodatku specjalnego z 40 do 20%. W imiennym głosowaniu za obniżeniem byli wszyscy Radni PiS tj. Krystyna Cegiełka
Anna Kossakowska, Ryszard Skawiński, Tomasz Stanisław Bartnik, Krystyna Rusiecka, Bogdan Adam Przyborowski oraz dwoje radnych z Dobra Wspólnego: Mariusz Laskowski
oraz Łukasz Pachucki. Za dodatkiem 40% głosowało 13 osób z Koalicji oraz Dobra Wspólnego w tym sam zainteresowany Marek Chojnowski.