Jednostka Strzelecka JS 1007 Ełk im. płk. Mariana Sołtysiaka ps. Barabasz to organizacja, której misją jest wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym oraz zapewnienie im wartościowych form spędzenia wolnego czasu. Młodzi ludzie uczestniczący na zajęcia w jednostce zdobędą wiele cennych umiejętności przygotowujących do służby w formacjach mundurowych takich jak wojsko czy policja.


JS 1007 Ełk im. płk. Mariana Sołtysiaka ps. Barabasz to swoista kuźnia dusz.
Członków jednostki charakteryzuje wszechstronne wyszkolenie, dzięki któremu 
wielokrotnie udowodnili swoją wartość i oddanie społeczeństwu. 
Strzelcy wyróżnieni przez Prezydenta Ełku
Strzelcy uratowali mężczyznę przed utonięciem
Orlęta porządkowały groby żołnierzy

Rekrutacja już od 20 września w siedzibie jednostki na ul. Dobrzańskiego 5 (os. Konieczki)
W struktury jednostki wstąpić mogą zarówno chłopcy jak też dziewczęta w różnym wieku. 
Najmłodsze osoby w wieku 9 – 14 lat dołączą do Orląt. 

Rekrutacja rozpocznie się 20 września od godz. 17 do godz. 19.
Kolejnego dnia czyli 21 września w godz. 10-12