Jedna z największych sieci restauracji na świecie planuje budowę swojego bistro w Ełku. Mowa o McDonald's, które nabyło działkę znajdującą się przy rondzie im. Jerzego Cichowicza u zbiegu ulic Przemysłowej i Suwalskiej.


Na przestrzeni kilku ostatnich lat mówiło się wiele razy o powstaniu w Ełku restauracji McDonald's. W planach było już kilka lokalizacji m.in. przy ul. W. Polskiego, oraz w okolicach ul. 11 Listopada, gdzie sieć restauracji zakupiła działkę nr 13/2 o obszarze 1,0504 ha na mocy aktu notarialnego zawartego w listopadzie 2013 roku.

Plany jednak uległy zmianie. Pod koniec 2016 roku sieć rozpoczęła działania na etapie wnioskowania o zmianę projektów zagospodarowania przestrzennego u zbiegu ulic Przemysłowej i Suwalskiej. Dotyczyły one m.in. zjazdów do działki, przyłączy oraz postawienia tak zwanego pylona - wysokiej wieży reklamowej. Na decyzje o planowanej inwestycji z pewnością ma wpływ przebieg przyszłej trasy S61.

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Dyducha, działającego w imieniu i na rzecz McDonald's Sp. z o.o., Prezydent Miasta Ełku w dniu 2 lutego 2018 roku, wydał decyzję nr 3/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie restauracji McDonald's wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Jak mówi nam Dominik Szulowski, Corporate Relations Senior Manager McDonald's Sp. z o.o - Potwierdzam nabycie przez spółkę McDonald’s Polska tytułu prawnego do nieruchomości u zbiegu ulic Suwalskiej i Przemysłowej w Ełku z zamiarem wybudowania na niej lokalu naszej sieci. W tej chwili trwają prace projektowe i uzgodnienia.

Mając pozwolenie będziemy mogli przystąpić do budowy, która potrwa ok. 3 miesięcy. Jest więc szansa, że lokal naszej sieci w Ełku powstanie jeszcze w tym roku. Bardziej precyzyjne określenie terminu otwarcia i szczegółów inwestycji będzie możliwe po uprawomocnieniu się wspomnianej decyzji. -
Dodaje Dominik Szulowski

Lokalizacją inwestycji będzie Obręb 2 Miasta Ełku, działka nr 2084/4 oraz w części działki o nr: 2084/3, 2083/49, 2063/1, 2063/2, 1694/11, 1694/10, 1694/8, 2085/3 i 2841, które zlokalizowane są przy ul. Bursztynowej, Rzemieślniczej, przemysłowej i Suwalskiej.