Sieć szpitali to nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia. Według jego założeń pacjenci mają mieć łatwiejszy dostęp do leczenia specjalistycznego w szpitalach, a organizacja udzielania świadczeń ma być sprawniejsza. Na opublikowanej 28 czerwca 2017 roku liście znalazły się ełckie szpitale: 108 Szpital Wojskowy oraz „Pro-Medica”, która znalazła się w I stopniu zabezpieczenia szpitalnego. Czy nowa ustawa rzeczywiście przywróci systemową sprawiedliwość, o której zapewnia nas resort zdrowia?


Na Warmii i Mazurach do sieci zakwalifikowały się 32 szpitale. Wśród nich znalazły się ełckie placówki „Pro-Medica” ( I stopień) oraz 108 Szpital Wojskowy w Ełku (szpital ogólnopolski). Z kolei na liście nie znalazły się 4 prywatne placówki z Mrągowa, Iławy, Ełku i Elbląga leczące w zakresie kardiologii, interny, nefrologii i radioterapii. Powodem było nie spełnienie kryteriów. Szpitale niezakwalifikowane będą podpisywały kontrakty z NFZ na dotychczasowych zasadach.

Ełcki szpital "Pro-Medica" według nowej ustawy znalazł się na I poziomie zabezpieczenia szpitalnego. W szpitalu funkcjonuje m.in. oddział chorób płuc i gruźlicy. W ustawie o sieci szpitali oddział pulmonologii i chorób płuc został ujęty jako oddział dla trzeciego poziomu referencyjnego. Oznacza to, że takie oddziały nie są przewidziane dla szpitali powiatowych. To budzi duże kontrowersje, bo pacjentów leczących się na te schorzenia w ełckim szpitalu jest wielu. Czy wobec tego kategoryzacja przeprowadzana przez Ministerstwo Zdrowia jest rzeczywiście słuszna?


Zablokowana możliwość rozwoju

Zapytaliśmy się Andrzeja Bujnowskiego, Prezesa Zarządu Spółki "Pro-Medica" w Ełku, co sądzi o tym, że jego szpital znalazł się w I stopniu zabezpieczenia szpitalnego:

- Nie jest to dla nas zaskoczenie, że znaleźliśmy się w takim miejscu zabezpieczenia szpitalnego. Co prawda zabiegałem o to, aby szpital mógł awansować wyżej i wszystkie oddziały mogły funkcjonować autonomicznie, a niekoniecznie w formie profilu - komentuje Bujnowski.

Prezes "Pro-Medica" przyznaje jednak, że mimo, że dotychczasowa działalność szpitala została generalnie zachowana, to dwa autonomicznie funkcjonujące oddziały będą rozliczane jako działalność internistyczna. Według Bujnowskiego uniemożliwi to dalszy rozwój tych dziedzin w szpitalu. Mowa o oddziałach kardiologii oraz gruźlicy i chorób płuc.
- O ile w kardiologii cały do tej pory realizowany pakiet będziemy mogli rozliczyć, to w zakresie chorób płuc i gruźlicy niestety niektóre procedury nam wypadną. Nie jest to procentowo dużo, ale mimo wszystko będzie to zablokowanie możliwości rozwoju w tych dziedzinach - mówi Andrzej Bujnowski.

Do zorganizowania oddziału kardiologii szpital "Pro-Medica" zaprosił parę lat temu ełckie Centrum Kardiologii Allenort. W tej chwili szpital współpracuje z Centrum Kardiologii Scanmed w Ełku.
- To jest umowa, według której uzupełniamy się zakresem usług i powiem szczerze, że we wschodniej części naszego województwa wspólnie tworzymy silny ośrodek kardiologiczny. Niestety z punktu widzenia autorów reformy szpitali, oddziały chorób płuc i gruźlicy w szpitalach powiatowych tracą na znaczeniu. Tam, gdzie jest większe nasycenie szpitali, ten problem być może nie jest tak istotny. Jednak w naszym województwie jest inaczej i wolałbym, aby nasz oddział był kontraktowany osobno, czyli z własnym pełnym zakresem świadczeń w schorzeniach pulmonologicznych możliwych w całości do rozliczenia. - komentuje prezes Pro-Medica.


Będzie interpelacja

Niepokój Andrzeja Bujnowskiego w sprawie dalszego losu oddziału pulmonologicznego podziela profesor Anna Doboszyńska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób płuc dla obszaru województwa warmińsko-mazurskiego:   
- Występowałam już z prośbą o komentarz do wszystkich trzech szpitali powiatowych w naszym województwie, w których są oddziały pulmonologiczne: w Ełku, Elblągu i Bartoszycach. W tych szpitalach oddziały te występują w ramach oddziału wewnętrznego, co spowoduje ich praktyczne zlikwidowanie. Pisałam w tej sprawie opinię jako konsultant wojewódzki do spraw pulmonologii, że jeżeli te oddziały zostaną włączone do interny, to ich po prostu nie będzie. Nie będzie można prowadzić części leczenia i diagnostyki w ramach interny pulmonologicznej, np. przeprowadzanie nieinwazyjnej wentylacji, ponieważ interniści nie będą mogli wykonywać takich czynności - mówi nam profesor Anna Doboszyńska.

W takim razie rodzi się pytanie, gdzie w obrębie naszego województwa osoby cierpiące na schorzenia płuc będą mogły uzyskać medyczną pomoc? 
- Zasadniczo nigdzie. W moim szpitalu (Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie - przyp. red) nie ma OIOM-u i oficjalne zastosowanie leczenia metodą nieinwazyjnej wentylacji nie będzie możliwe - odpowiada Doboszyńska.  

Profesor Anna Doboszyńska również widzi rozwiązanie problemu w osobnych kontraktach dla oddziałów pulmonologicznych. W tej sprawie pisała już do Jerzego Wilka Posła na Sejm z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, w związku z czym wystosowana zostanie interpelacja poselska.
Czym jest sieć szpitali?

Sieć szpitali ma pomóc pacjentom oraz usprawnić działanie placówek, które wejdą w jej skład. Według Ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła sieć szpitali ma zadziałać na korzyść pacjenta, tak aby mógł czuć się w pełni zaopiekowany, a nie miał oferowane jedynie pojedyncze procedury medyczne, które są od siebie oderwane. 

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że szpitale w sieci będą miały zapewnione finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 października 2017 roku, co ma zagwarantować odpowiedni poziom świadczonych usług. Pozostałe szpitale, które nie znalazły się w sieci mogą zostać zgłoszone do konkursu, by zdobyć pieniądze na funkcjonowanie.

28 czerwca 2017 roku regionalne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowały listę placówek, które znalazły się w tzw. sieci szpitali. Są na niej szpitale, które od co najmniej dwóch lat mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kolejnym warunkiem było posiadanie przez szpital oddziału ratunkowego (SOR-u) lub izby przyjęć. Szpitale ujęte w sieć szpitali będą mogły przyjmować pacjentów w nagłych przypadkach i w ramach ostrych dyżurów.

Pełen wykaz szpitali w sieci na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego dostępny jest tu.

Co według Ministerstwa Zdrowia pacjenci zyskają w ramach sieci szpitali?

- lepsza dostępność poradni przyszpitalnych
- znaczne skrócenie kolejek na SOR i w izbach przyjęć
- wprowadzenie kompleksowej opieki nad pacjentem, którą zorganizuje szpital
- zapewnienie rehabilitacji pacjentowi

Jakie świadczenia obejmie sieć szpitali?

- świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego
- świadczenia wysokospecjalistyczne
- świadczenia z zakresu programów lekowych
- świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych
- świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Sieć szpitali składa się z kilku poziomów. Co zawiera każdy z nich?

szpital I stopnia: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, położnictwo i ginekologia (jeden z poziomów referencyjnych), neonatologia (jeden z poziomów referencyjnych), pediatria

szpital II stopnia: chirurgia dziecięca, chirurgia plastyczna, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8, kardiologia, neurologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, reumatologia, w przypadku określonym w art. 95m ust. 7 i 8, urologia

szpital III stopnia:, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, chirurgia naczyniowa (jeden z poziomów referencyjnych), choroby płuc, choroby płuc dla dzieci, choroby zakaźne, choroby zakaźne dla dzieci, kardiochirurgia, kardiochirurgia dla dzieci, kardiologia dla dzieci, nefrologia, nefrologia dla dzieci, neurochirurgia, neurochirurgia dla dzieci, neurologia dla dzieci, okulistyka dla dzieci, ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci, otorynolaryngologia dla dzieci, toksykologia kliniczna, toksykologia kliniczna dla dzieci, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci, urologia dla dzieci

Kolejne poziomy to szpitale:

pediatryczne: wszystkie profile dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego

onkologiczne: brachyterapia, ginekologia onkologiczna, chemioterapia hospitalizacja, chirurgia onkologiczna, chirurgia onkologiczna dla dzieci, hematologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, radioterapia, terapia izotopowa, transplantologia kliniczna, transplantologia kliniczna dla dzieci

pulmonologiczne:
chemioterapia hospitalizacja, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia klatki piersiowej dla dzieci, choroby płuc, choroby płuc dla dzieci

ogólnopolski: wszystkie profile w zakresie leczenia szpitalnego