W powiecie ełckim zwycięska okazała się Gmina Ełk, która wg założeń konkursu otrzyma milion złotych dofinansowania na termomodernizację i doposażenie remiz OSP.