Policjanci z Ełku włączają się w ogólnoświatową akcję „Pomarańczowa wstążka”. Są to działania skierowane przeciwko przemocy wobec dzieci.