Co odróżnia służbę w Policji od pracy w innych służbach mundurowych? Na przykład liczba jednostek oraz ich rozmieszczenie. Daje to opcję pełnienia służby blisko domu oraz możliwość zmiany miejsca pracy w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Na Warmii i Mazurach policyjny garnizon tworzy 19 komend powiatowych/miejskich, 17 komisariatów i 33 posterunki. Ponadto w mniejszych miejscowościach są punkty będące miejscem służby dzielnicowych.