Po prawie 4 latach od pierwszej medialnej informacji, ruszyła budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza.


Pierwsze medialne informacje o wieży widokowej na os. Bogdanowicza to koniec roku 2016. Pod koniec sierpnia 2017 unieważniono przetarg na inwestycję z powodu braku chętnych oferentów. Obiekt budowany jest w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk" 

O wieży pisaliśmy szerzej tu: Wieża widokowa przy ul. Pięknej z dofinansowaniem