Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dwa dni temu został ogłoszony konkurs na nowego dyrektora Ełckiego Centrum Kultury. Jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o tą funkcję?


Ełckie Centrum Kultury poszukuje nowego dyrektora placówki. Na stronie BIP możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat naboru.

Przyszły dyrektor musi mieć wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie (w tym 3 letnie na stanowisku kierowniczym). Kandydat powinien biegle posługiwać się językami obcymi, oraz być w odpowiedniej kondycji fizycznej do wykonywanej pracy. Wymagane jest również posiadanie wiedzy i doświadczenia z zakresu pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej. 

Kandydaci do stanowiska dyrektora Ełckiego Centrum Kultury muszą również złożyć opracowanie pod nazwą „Koncepcja funkcjonowania Ełckiego Centrum Kultury w Ełku w okresie  5-letnim". Zakres wykonywanych obowiązków jest bardzo obszerny, na liście obowiązków znajduje się między innymi: realizacja zadań statutowych Ełckiego Centrum Kultury, organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, prowadzenie działalności gospodarczej, mającej na celu optymalizację możliwości finansowych ECK oraz wiele innych. 

Wszyscy zainteresowani powinni złożyć odpowiednią dokumentacje do 7 lutego 2020 roku. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku, pok. nr 02, lub pocztą na adres – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4. Należy jednak pamiętać, że jeśli dokumenty trafią pocztą po określonym terminie nie będą już rozpatrywane. 

Szczegóły informacji

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/wakaty/111/203/Dyrektor_ECK/