Na Osiedlu Jeziorna trwają prace związane z powstaniem Nowej Plaży Miejskiej. W pobliżu rozpocznie się kolejna miejska inwestycja, która usprawni dojazd do nowej plaży. Zostaną wybudowane odcinki ulic: M.M. Kolbego, Franciszka, Dominika Savio i Matki Teresy z Kalkuty. Wybudowany zostanie również układ podczyszczający ścieki opadowe kanalizacji deszczowej w ul. Matki Teresy z Kalkuty.


W ramach budowy odcinków nowych ulic, przy os. Jeziorna zostanie wykonana kanalizacja deszczowa oraz teletechniczna, oświetlenie uliczne w technologii LED. Wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz kostki brukowej. Powstaną nowe wjazdy do posesji, chodniki oraz ciągi piesze. Wszystko na koniec zostanie ozdobione nasadzeniami z zieleni drogowej.

Prace związane z budową układu podczyszczającego ścieki deszczowe w ul. Matki Teresy z Kalkuty będą polegały m.in. na: budowie układu podczyszczającego ścieki deszczowe, wykonaniu sygnalizacji alarmowej poziomu osadu i oleju z modułem GSM i zasilaniem bateryjnym, montażu nowych studni deszczowych. Przebudowany zostanie również kolektor deszczowy. Następnie odtworzone zostaną terenów zielone, ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe z kostki brukowej.

Wykonawcą inwestycji będzie PPUH Józef Gajek z Nowej Wsi Ełckiej.
Łączna wartość zadania to ponad 1,6 mln zł.
Przewidywany termin zakończenia prac to koniec czerwca 2018 r.