Ruszają remonty cząstkowe ełckich ulic. Prace zostaną wykonane na ul. Wojska Polskiego, Armii Krajowej i Św. M. M. Kolbe. Zakres robót obejmuje m.in. odtworzenie nawierzchni bitumicznej oraz regulację studzienek i wpustów ulicznych.