28 sierpnia o godzinie 10 rano odbędzie się kolejna Sesja Rady Miasta Ełku. Jednak dzień wcześniej podczas komisji Budżetu Radny Krzysztof Wiloch na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wylicza, że dług miasta osiągnie dług nie 92, ale 102,5 miliony złotych. Kwota ta wynika m.in. z sumy spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych w latach 2019 - 2030. Dodatkowo dochodzi obsługa długu. Radny apeluje o debatę w sprawie długu miasta.Radny Wiloch - dług miasta jest wyższy niż zakładano. Wyniesie 102,5 mln złotych
Radni Wiloch i Dzienisiewicz wypunktowali nowe obciążenia budżetu:
- wzrost płacy minimalnej
- wyłączenie stażowego z płacy minimalnej 
- podwyżki dla nauczycieli 
- zwolnienia PIT - obciążenie dla miasta w kwocie ok. 5,2 mln. złotych 
- Subwencja oświatowa ok 2-2,5 mln. złotych 
- Opłata retencyjna czyli nowy podatek od deszczu ok 1,5 mln złotych (im mniej terenów zielonych tym więcej gmina zapłaci podatku) 

Radny Krzysztof Wiloch


Radny Ireneusz Dzienisiewicz podkreślił, że Wieloletnia Prognoza na lata 2020 - 2021 zakładała wzrost przychodów na poziomie 1% co przy wzroście kosztów i galopującym wzroście płac oznaczać będzie regres, a nie wzrost. 
Chcąc utrzymać ciągłość pracy jednostek miejskich trzeba zwiększyć wynagrodzenia pracownicze, aby Ci pracownicy nie odeszli.  

Krzysztof Wiloch zaproponował debatę dotyczącą długu miasta. Podkreślił, że nie może to być kolejne podnoszenie podatków, które prowadzi do zubożenia społeczeństwa, które i tak należy do jednego z najmniej zamożnych w kraju.

Wiceprezydent Artur Urbański: Ciężar utrzymania oświaty przekładany jest z państwa na samorządy - Ełk nie jest tu wyjątkiem 
Subwencja oświatowa nie wystarcza nam na wynagrodzenia dla nauczycieli. Do wynagrodzeń dokładamy drugi rok z rzędu. W ubiegłym roku było to 5 mln złotych, a w tym zamknie się to prawdopodobnie 7 milionami. Nie ma w tych kwotach ujętych pieniędzy za remonty, utrzymanie szkół, administracje czy inwestycje. 

Zapis wideo z komisji: Rada Miasta Ełku – transmisja na żywo