W środę 27 listopada odbyła się XIII sesja rady miasta Ełku. Wśród uchwał była m.in. propozycja podniesienia podatków od nieruchomości. Budżet prezydencki zakładał wzrost tej daniny do maksymalnej możliwej stawki.


Mocna wymiana zdań towarzyszyła przed głosowaniem w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Bardzo aktywni na tym zebraniu radni KO-L oraz Prawa i Sprawiedliwości sprzeciwiali się podwyżce, wypominając błędy w wydatkowaniu finansów w poprzednich latach Prezydenta Miasta. W dyskusji wziął udział również Rafał Karaś. Zastępca przewodniczącego rady prosił zebranych o spokój i zgodę "Ja rozumiem, że jako ludzie mamy taką słabość, że lubimy zwalać winę lub szukać błędów u innych nie u siebie. Natomiast prosiłbym o inną retorykę, aby w tym kierunku nie iść, żebyśmy jako Rada Miasta mogli się skupić na przyszłości, na temat wypracowania standardów, które gospodarczo pozwolą rozwinąć się dla Ełku."
Po tym jak głos w sprawie zabrali wszyscy zainteresowani, prezydent wniósł wniosek o wycofanie niniejszego projektu uchwały z obrad sesji. Wniosek ten został przegłosowany pozytywnie i wykreślony z obrad sesji.

Radny Bartoszewicz odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi prezydenta oraz radnego Wesołowskiego
Jesteśmy nowymi radnymi, mamy trochę inny pogląd na to co się działo w naszym mieście przez ostatnie 12 lat. Nie możemy zaprzeczyć że naszym kierunkiem była turystyka, a wszystko co było robione w mieście było robione na turystykę, imprezy, upiększanie, mosty, parki (...) że to wszystko jest dla tych naszych turystów. Ten biznes jak widzimy nie przynosi zysków dla naszego miasta, więc może po 12 latach ukierunkowania czas zrobić podsumowanie i powiedzieć "sorry" to nie był dobry kierunek. 

Urbański w odpowiedzi do Bartoszewicza
Panie radny, turystów mamy tutaj przez określony czas w roku. Tu żyją ludzie, którzy tu mieszkają, płaca podatki, zakładają rodziny, pracują. To dla naszych mieszańców robimy przede wszystkim te rzeczy nie dla turystów. Proszę się w końcu wyleczyć z tego. My tu mieszkamy każdego dnia chodzimy po tych ulicach po tych chodnikach, korzystamy z przestani rekreacyjnych z kultury ze sportu - to jest również dla nas nie dla turystów. 

Jedna z uchwał poddanych głosowaniu radni zgodnie zagłosowali za obniżeniem podatku od środków transportu o 2%. 

Projekt w sprawie przystąpienia zmiany miejscowego planu przestrzennego Ełk-Obwodnica Północna
Temat ten był wielokrotnie omawiany na wielu komisjach, a pierwszy wniosek dewelopera przyszedł już do Rady Miasta we wrześniu 2018 roku. Zdaniem Anny Wojciechowskiej jest to bardzo dobre miejsce, do budowy budynków wielorodzinnych. Radna Wojciechowska wspomniała również o planach podobnej inwestycji w sąsiedniej gminie (Chruściele w gminie wiejskiej Ełk - przyp.red.), które mogą powstać szybciej niż w naszym mieście. Zdaniem radnej ta właśnie budowa może zabrać nowych potencjalnych mieszkańców, którzy będą osiedlać się na terenach wiejskich. Następnie głos w sprawie zabrał sekretarz miasta Ełk Marcin Radziwiłowicz, jego zdaniem na ten moment jest zbyt wiele przeszkód prawnych aby rozpocząć taką budowę: "Urząd Prezydenta jak najbardziej jest za tym aby przystąpić do tej zmiany natomiast należy to wykonać zgodnie z prawem." Przed kolejną przerwą, swoje zdanie przedstawił również prezydent, poparł on argumenty sekretarza oraz poprosił radnych o rozwagę by tą uchwałę wziąć pod uwagę w trakcie następnej sesji, kiedy to właściciel gruntów będzie obecny w kraju. 

Rondo doktora Józefa Rejewskiego
Gromkimi brawami zakończyło się przegłosowanie ustawy o zmianę nazwy ronda przy ulicy 11 listopada i trasy Niepodległości, nadając mu imię doktora Józefa Rejewskiego - doktora chirurgi oraz pierwszego przewodniczącego Rady Miasta po 89'.

Kolejna sesja już 18 grudnia. 


Artykuł powiązany: Niechciane lodowisko (XIII sesja rady miasta)
Koniec imprezy? Gigantyczny dług Ełku

Esesja