Dziś tj. 9 grudnia miejski radny Adam Bartoszewicz, złożył 19 wniosków do Prezydenta Ełku, Tomasza Andrukiewicza. Wnioski ponad podziałami podpisało 16 radnych ze wszystkich klubów. W pismach są propozycje radykalnych cięć wydatków na łączną kwotę blisko 6,5 mln złotych oraz propozycje przesunięcia środków na inne cele. Wśród inwestycji do wykreślenia jest m.in.: nowe lodowisko, a cięcia mają dotknąć też MOSiR i ECK. Są to kolejno: 340 tys. oraz 96 tys. złotych. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że chodzi o wykreślenie kosztownego biegu Runmageddon oraz festiwalu Ogień i Woda.


To nie koniec długiej listy cięć pod którymi podpisało się kilkunastu ełckich radnych.  
-Park na os. Bogdanowicza - planowana oszczędność 1,1 mln. zł
-Park Naukowo-Technologiczny - planowana oszczędność 100 tys. zł
-Nowe Lodowisko - planowana oszczędność 1,46 mln. zł
-Promocja miasta - planowana oszczędność 150 tys. zł
-Muzeum Historyczne Ełk - planowana oszczędność 135 tys. zł

-Ełckie Centrum Kultury - planowana oszczędność 270 tys. zł (imprezy)
Wszystkie planowane oszczędności zamieszczone są w w tabeli, a wśród nich m.in. oszczędność na zakupach dla UM na kwotę 40 tys. zł oraz oszczędność na klimatyzacji w ECK o wartości 16 tys. zł

Co z zaoszczędzonymi pieniędzmi? 

Oszczędzone środki miałyby zostać przesunięte m.in. na zmniejszenie deficytu, a tym samym zmniejszenie planowanego, dodatkowego zadłużenia. Część pieniędzy miałaby iść na wymianę okien w SP nr 4 (100 tys.), przebudowę ul. Szafera, projekt przebudowy skrzyżowań: ulic Sikorskiego z ulicą Gdańską, Sikorskiego z ulicą Piłsudskiego oraz Sikorskiego z Barkhego (każdy z nich 75 tys. zł). Za kwotę 25 tysięcy złotych: zakup iluminatora naczyniowego (skaner żył) dla szpitala Pro-Medica Sp Z o.o. oraz rozpoczęcie inwestycji przy oczku wodnym na osiedlu Północ II (250 tysięcy złotych). 
Planowane jest również przesunięcie zaoszczędzonych środków na działalność w zakresie kultury fizycznej np. utworzenie "Sportowej Marki Miasta" czy też remont tarasu w Miejskim Przedszkolu i Żłobku EKOLUDKI.

Pod propozycją uszczuplenia budżetu podpisali się radni klubu PiS, KO-L oraz część rajców z Dobra Wspólnego. Kolejna komisja budżetowa już 10 grudnia. 
Bartoszewicz poinformował o złożonych wnioskach na swoim Facebooku