Podpisane zostały umowy z wykonawcą na przebudowę (wymianę) istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5 w Ełku. Łączny koszt prac to ponad 3,6 mln zł.


W ramach inwestycji nastąpi przebudowa (wymiana) istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5 w Ełku, wraz z wykonaniem:
• nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej
• przyłączy kablowych do zasilania przystanków
• przyłączy teletechnicznych

Prace będą prowadzone przy ulicach: Bora Komorowskiego, Dobrzańskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego, Kilińskiego, Przemysłowej, Armii Krajowej, Suwalskiej, Dąbrowskiego, Podmiejskiej.

Celem jest unowocześnienie i ujednolicenie pod względem architektonicznym i krajobrazowym wiat przystankowych oraz wymiana wiat starych i wyeksploatowanych na nowe.

Zamówieniem objęto 30 wiat przystankowych:
• 25 szt. wiat 4-przęsłowych
• 2 szt. wiat 3-przęsłowych
• 2 szt. wiat 7-przęsłowych
• 1 wiata 6-przęsłowa
W tym 14 wiat przystankowych wyposażonych będzie w kamery monitoringu oraz przycisk bezpieczeństwa alarmowego SOS, zapewniający bezpośrednią łączność ze Strażą Miejską.

Wykaz wiat przystankowych wyposażonych w kamery oraz przycisk SOS:
• Konieczki pętla
• Sikorskiego (Przejazd Kolejowy, Zespół Szkół nr 2, Stadion)
• Wojska Polskiego (Park, Most)
• Kilińskiego (Koszykowa, szkoła nr 7, Matejki)
• Armii Krajowej
• Armii Krajowej (Poczta) - Duża wiata podwójna
• Dąbrowskiego (PKP) - Duża wiata podwójna
• Suwalska (2 przystanki przy Szkole nr 6)

"Na chwilę obecną będą to linie 3 i 5, które są najdłuższe w obrębie miasta i pokrywają się z innymi liniami, ale te przyciski będą sukcesywnie pojawiać się w innych częściach miasta. Przycisk będzie działał w taki sposób, że po naciśnięciu go łączy nas bezpośrednio z dyżurnym Straży Miejskiej" mówi Tomasz Andrukiewicz.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: Sprint Spółka Akcyjna, Warszawa

Koszt: ponad 3,6 mln zł.
Dofinansowanie ponad 2 mln zł pochodzących z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Planowany termin zakończenia prac to 20 listopada 2019 r.