Wkrótce ruszą prace związane z przebudową zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku. Dawna siedziba sekcji bokserskiej otrzyma nową funkcję i stanie się miejscem spotkań mieszkańców. Zakończenie prac zaplanowano w październiku 2021 r.


Podpisano już umowę z wykonawcą przebudowy zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku. Budynek pochodzi z początku XX wieku. Przez dziesięciolecia wykorzystywany był jako hala sportowa, w której przez lata trenowali m.in. zawodnicy Miejskiego Klubu Bokserskiego „Mazur”. Po zakończeniu przebudowy, budynek stanie się miejscem integracji lokalnej społeczności.

Projekt „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych” obejmuje m.in. renowację hali, nadanie nowych funkcji: społecznej, edukacyjnej oraz kulturalnej dla potrzeb mieszkańców miasta Ełku. W budynku zagospodarowana zostanie m.in. sala główna ze sceną, pokoje biurowe oraz antresola. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • wymianę pokrycia dachowego
  • wykonanie i montaż fasad szklanych z nadrukiem
  • renowację istniejącej klatki schodowej
  • przebudowę pomieszczeń
  • wykonanie termomodernizacji budynku
  • wykonanie iluminacji budynku z podświetleniem szklanej witryny, (iluminowana będzie ściana z grafiką bokserów)
Zakończenie prac zaplanowano w październiku 2021 r.

Całkowita wartość projektu to prawie 2 mln 760 tys. zł.
Wartość dofinansowania ok: 2 mln 350 tys. zł (85 % kosztów kwalifikowanych), w tym:
  • ze środków UE ok: 2 mln 115 tys. zł
  • z budżetu Państwa ok: 235 tys. zł

Dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

(źródło Urząd Miasta Ełk)