Prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz wystosował dziś specjalne orędzie do lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców - szczególnie właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw. Przedstawił w nim ulgi dla przedsiębiorców wynajmujących miejskie lokale, którzy musieli zamknąć lub znacząco ograniczyć swoją działalność.


Pakiet osłonowy "Wsparcie" składa się z dwóch elementów. Najemcy lokali użytkowych, wynajmujący miejskie lokale, mogą starać się o zwolnienie, rozłożenie na raty lub zmniejszenie czynszu. W uzasadnionych i wskazanych faktycznie przypadkach na indywidualny wniosek przedsiębiorcy - podatnika podatku od nieruchomości będzie możliwość rozłożenia na raty, odroczenia, rezygnacji z naliczonych odsetek czy też częściowego lub całkowitego umorzenia raty podatku.

Ponadto, prezydent zwrócił się do mieszkańców Ełku, by stosowali się do nowych ograniczeń w przemieszczaniu się. Podkreślał powagę aktualnej sytuacji, mówiąc o możliwych konsekwencjach karnych za nieprzestrzeganie zakazów. - Wszystko to dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa - możemy usłyszeć w materiale wideo.


Całe przemówienie prezydenta Tomasza Andrukiewicza