Zgodnie z zapowiedziami, od pierwszego czerwca mieszkańcy Ełku będą zobowiązani do segregowania odpadów. W związku z tym nastąpią zmiany w płatnościach za odbiór śmieci, według przegłosowanej dzisiaj uchwały będzie to nas kosztować 58 zł miesięcznie, niezależnie od ilości osób w gospodarstwie domowym. W trakcie dzisiejszej sesji Rady Miasta, rajcy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiali się temu pomysłowi. Czy takie rozwiązanie jest sprawiedliwe? Ile płacą inne, okoliczne miasta? Sprawdźmy.


Nad tym jak mieszkańcy Ełku mają płacić za odbiór śmieci Urząd Miasta zastanawiał się od marca. Wśród nich były możliwości pobierania opłat od osoby zamieszkałej, od ilości wykorzystanej wody czy też metrażu. Każda z metod ma swoje plusy i minusy, zdaniem prezydenta miasta oraz większości rady miasta najbardziej sprawiedliwym jest pobieranie opłaty od nieruchomości. Niezależnie od ilości zamieszkałych osób stawka ma być jednolita. Możliwe będą również ulgi uzależnione od dochodów. Ulgi mogą wynieść np. 58 proc., jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 250 proc. kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wielu mieszkańcom jednak ten pomysł jednak się nie podoba, pytają się czemu muszą płacić taką cenę oraz segregować śmieci kiedy mamy ogromną sortownię w pobliżu Ełku. 


Niewiele brakowało by uchwała nie przeszła, głosami Dobra Wspólnego (11 za, 10 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu) uchwała została przyjęta. Przeciw byli radni z ramienia Prawa i Sprawiedliwości o raz radni KO-L. 


Ceny w innych gminach

W oddalonym o 30 km Grajewie, odpadami zajmuje się miejscowe Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Zgodnie z uchwałą z marca bieżącego roku, ustalono stawkę w wysokości 18 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Kara za nie wypełnianie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 45 zł od jednego mieszkańca. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

W liczącej lekko ponad 4000 mieszkańców, Białej-Piskiej jednolity system selektywnej zbiórki odpadów obowiązuje od 1 lipca ubiegłego roku. Cena za selektywny odbiór śmieci wynosi 17 zł od osoby, w przypadku nieprawidłowości kara wynosi 28 zł. Gmina Biała Piska należy do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w siedzibą w Ełku. Wszystkie odpady z gminy zwożone są do PSZOK-u, który znajduje się na terenie Białej Piskiej. Stamtąd z kolei transportowane są do Siedlisk k. Ełku.

W gminie Olecko od 1 czerwca opłaty za odbiór odpadów dzieli się na dwa rodzaje: zmieszany i selektywny. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w SPOSÓB ZMIESZANY w wysokości:

1) w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 32,00 zł (stawka podstawowa) miesięcznie od każdego mieszkańca;
2) w przypadku od 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 16,00 zł (50% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca;
3) w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 6,40 zł (20% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w SPOSÓB SELEKTYWNY w wysokości:
1) w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 16,00 zł (stawka podstawowa) miesięcznie od każdego mieszkańca;
2) w przypadku od 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 8,00 zł (50% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca;
3) w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – 3,20 zł (20% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca.

Powiązane artykuły:

Nowe zasady segregacji odpadów 
Wiadomo kto będzie odbierał posegregowane śmieci w Ełku 
Segregacja śmieci już za chwilę. Proponowane stawki śmieciowe budzą ogromne wątpliwości