Powiat grajewski został objęty nowymi zasadami bezpieczeństwa. Od jutra tj. 14 sierpnia, na terenie powiatu zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia.


Powiat grajewski został dodany do strefy zaznaczonej kolorem żółtym. Zmiany dotyczące dodania powiatu do wspomnianej strefy dotyczyć będą między innymi:

Wydarzeń sportowych: aktualnie na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W strefie żółtej na obiekcie sportowym może być zajętych jednie 25% miejsc.

GastronomiObecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. W strefie żółtej ograniczona jest liczba gości do 1 osoby na 4 metry kwadratowe.

Wesel i "innych" uroczystości rodzinnychObecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa. W strefie żółtej liczba gości zmniejszona jest do 100 osób bez obsługi.

Msze i nabożeństwa odprawiane są bez zmian.  Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. Wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).Pełna lista zasad i ograniczeń [TUTAJ]