26 czerwca Powiatowa Stacja Epidemiologiczna potwierdziła 7 nowych przypadków zakażeń SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19. Łącznie to już 33 osoby.


Powiat ełcki stan na 26 czerwca

  • liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym - 247
  • liczba osób poddanych kwarantannie domowej na podstawie decyzji PPIS - 261
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia wirusem SARS - CoV-2 - 1
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia wirusem SARS - CoV-2 - 2
  • liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni - 33
  • liczba ozdrowieńców  - 2