Prezydent Ełku podpisał dzisiaj (31 maja) porozumienie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach którego Miejski Obszar Funkcjonalny Ełk (do którego należy Miasto i Gmina Ełk) otrzyma 22 mln Euro z UE na działania rozwiązujące wspólne problemy i potrzeby w obszarach efektywności energetycznej, edukacji, a także włączenia i integracji społecznej.